citizenryco.ir logo آشنایی کامل با انواع سازمان و انواع مدیریت که خوب است بدانید ...
آشنایی کامل با انواع سازمان و انواع مدیریت که خوب است بدانید
citizenryco.ir logo لینک منبع خبر:
https://drsadeghinia.com/types-of-management/

تعریف مدیریت در نگاه کلی

قطعا هر سازمانی برای میسر شدن اهداف و مقاصد خود و جهت دادن به فعالیت های کارکنان و در راستای هدف هایش به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارد.مجموعه وظایفی که رفتار و فعالیت سازمان را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح، تقویت و راهنمایی می کند، مدیریت نامیده می گردد.تمام سازمان های رسمی برای برقرار ماندن فعالیت های خود به مدیریت نیاز دارند.عدم وجود مدیریت در مجموعه موجب ناهماهنگی شده لذا برای استمرار و تداوم فعالیت ها، سازمان به مدیریت نیاز دارند.فقدان مدیریت موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می گردد و سازمان ها را به نابسامانی و از هم گسیختگی می کشاند.

سازمان چیست؟

جوامع امروزی را دنیای سازمانی می نامند، زیرا در این دنیا و جوامع، انسان ها هر جایی که زندگی می کنند و هر کاری که انجام می دهند، با سازمان های گوناگون در ارتباط اند و سازمان ها بخشی از زندگی روزمره تمام مردم را تشکیل می دهند.

1-همه ی اشخاص ، معمولاً در بیمارستان متولد می گردد (یک سازمان) 2-در مدرسه ای درس می خواند (یک سازمان) 3-بعد از فارغ التحصیل از دبیرستان به دانشگاه (یک سازمان) راه می یابد. 4- به کار مشغول می گردد و در سازمانی استخدام می گردد. 5- ازدواج می کند و ازدواجش در دفترخانه اسناد رسمی(سازمان) ثبت می گردد. 6- در طول زندگی خود با سازمان های مختلف برخورد دارد. 7- در نهایت هنگام مرگ سازمان هایی برای اجرای تشریفات و ثبت اطلاعات ضروری اقدام خواهند کرد.

انواع سازمان و مدیریت:

سازمان ها اعم از رسمی و غیررسمی، کوچک و بزرگ و دارای عوامل مشترکی به شرح زیر می باشند :

الف- هدف یا مقصد :  مهم ترین عامل برای تشکیل هر سازمانی اهداف آن سازمان هست.بدون آن هیچ سازمانی دلیل بر وجود خود نمی یابد.هدف از نظر شکلی و ماهوی، متفاوت هست.پیروزی در بازی های قهرمانی، تولید 1 محصول جدید، اجرای 1 خدمت و …

ب- برنامه ریزی : سازمان ها برای نیل به اهداف خود برنامه هایی را تنظیم می کنند، آنها بدون برنامه نمی توانند فعالیت مؤثری داشته باشند.

ج-منابع معین : سازمان ها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه هایشان باید منابعی را بدست آورند و آنها را به فعالیت های مورد نظر اختصاص دهند.

د-مدیرت سازمان : سرانجام، سازمان ها برای نیل به اهداف، اجرای برنامه ها و تأمین منابع به مدیرانی نیاز دارد که آن را در این جهت هدایت کند.

تعریف سازمان:

سازمان عبارت هست از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند.در این تعریف توجه به دو مفهوم کلیدی اهمیت دارد : ساختار منظم و از پیش تعیین شده و اهداف گروهی.شما می توانید برای دانستن اصول راه اندازی کسب و کار مقاله ی جامعی که در این زمینه منتشر شده را مطالعه کنید.

انواع سبک مدیریت

انواع سازمان:

1-سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی -سازمان های انتفاعی سازمان هایی می باشند که از سوی صاحبان خود برای کسب سود ایجاد شده اند.این سازمان ممکن هست 1 مالک و یا چندین هزار سهامدار باشند.اکثر مؤسسات تجاری جزء این دسته از سازمان محسوب می شوند. -سازمان های غیر انتفاعی معمولاً به جای کسب سود، با اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی تشکیل می شوند.مثل اتحادیه های کارگری، انجمن های مذهبی، مؤسسه های خیریه.

2-سازمان های تولیدی و خدماتی سازمان های تولیدی از مواد خام یا اولیه برای تولید کالاها استفاده می کنند، مثل کارخانه های تولید کفش، تلویزیون، لاستیک و کاغذ.این کالاها معمولاً محسوس و ملموس می باشند و مشتری می تواند آن ها را به راحتی ارزیابی کند.ولی سازمان های خدماتی، خدمات را ارائه می کنند.فعالیت هایی از قبیل امور مالی، مشاوره حقوقی، خدمات پزشکی و … این خدمات ملموس نیستند و از نظر فیزیکی نیز قابلیت اندازه گیری ندارند.

3-سازمان های دولتی و خصوصی سازمان ها از نظر مالکیت نیز به دو دسته تقسیم می شوند.برخی از سازمان ها مثل ذوب آهن، راه آهن، مخابرات و … در کشور ما جزء سازمان های دولتی محسوب می شوند به دلیل اینکه دولت آن ها را کنترل می کنند و برخی سازمان های دیگر مثل شرکت های خصوصی به جای کنترل دولتی توسط اشخاص یا بخش غیر دولتی کنترل می شوند که به آن ها سازمان های خصوصی می گویند.

تعریف مدیریت

در تعریف مدیریت شاید اینطور می توان گفت مدیریت فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل کار اعضای سازمان و تمام منابع سازمانی در دسترس را برای رسیدن به هدف های تعیین شده سازمانی به کار می برد.مدیریت «هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران» تعریف گردیده هست.زیرا مدیران با اتخاذ تدابیری برای انجام کارها توسط دیگران، نه اجرای کلیه وظایف از طرف خودشان، به اهداف سازمان نایل می شوند.

انواع مدیران

فردی که مسئول انجام چهار فعالیت اصلی مدیریت: برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل باشد، مدیر نامیده می گردد.با وجود این مدیران را می توان به دو گونه تقسیم کرد :

1-از نظر سطح سازمانی : مدیران عملیاتی، مدیران مبانی و مدیران عالی

2- از نظر فعالیت های سازمانی که مدیران مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند: مدیران وظیفه ای(تخصصی)، مدیران عمومی

مدیران عملیاتی (خط اول)

مدیران در این سطح مستقیماً مسئول تولید کالاها و خدمات می باشند.این مدیران را معمولاً رئیس قسمت، سرپرست، یا متصدی می نامند.آنان فقط کارکنان عملیاتی را هدایت می کنند و سرپرستی مدیران دیگری را بر عهده ندارند و بیشتر اوقات خود را با کارکنان عملیاتی صرف می کنند.

مدیران مبانی

مدیران مبانی بر مدیران عملیاتی سرپرستی دارند، به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند و پل ارتباطی بین مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی سازمان می باشند.آنان راهبردها و خط مشی های ارائه شده از سوی مدیران عالی را به هدف های ویژه و برنامه ها تبدیل می کنند و برای اجرا در اختیار مدیران عملیاتی قرار می دهند.این مدیران بیشتر وقت خود را صرف حضور در جلسه ها و تهیه گزارش ها می کنند.

مدیران عالی

این سطح از مدیریت معمولاً گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می دهند که مسئول اداره کل سازمان می باشند.آنان اهداف، خط مشی ها و راهبردها را تدوین و عکس العمل های سازمان را در برابر محیط معین می کنند.آنان معمولاً مدیرعامل، مدیر، رئیس و معاون می نامند.آنان بیشتر وقت خود را صرف مذاکره با مدیران عالی سایر سازمان ها و اشخاص خارج از سازمان می کنند.

انواع سبک مدیریت

مدیران وظیفه ای (تخصصی)

مدیران وظیفه ای (تخصصی) کارکنانی را با مهارت های ویژه در 1 زمینه خاص مثل حسابداری، امور پرسنلی، پرداخت، بازاریابی و تولید سرپرستی می کنند.تمام این وظایف برای موفقیت های سازمان ضروری هست.

مدیران عمومی

مدیران عمومی مسئول کلیه وظایف و فعالیت های 1 واحد یا 1 سازمان می باشند.چنین مدیری مسئول تمام فعالیت هایی هست که در آن واحد انجام می گردد مثل تولید، بازاریابی، امور مالی و … و معمولاً دو یا چند بخش را هماهنگ می کنند.در سازمان های بزرگ ممکن هست چند مدیر عمومی در رأس قسمت های مستقل وجود داشته باشند.

سطح مدیریت و مهارت ها

مدیران در هر سطحی که باشند و در هر نوع سازمانی که فعالیت کنند باید به مهارت های خاصی تجهیزشده شوند تا بتوانند در نیل به اهداف تعیین شده سازمان را یاری رسانند.

رابرت ال کنز سه مهارت اصلی را که مدیران بدان نیاز دارند، تعیین نموده هست.

1-مهارت های ادارکی

این مهارت ها توانایی هماهنگ کردن و وحدت تمام علایق و فعالیت های سازمان را به مدیر می دهد، تا شخص بتواند سازمان را به صورت 1 کل در محیطی که آن را احاطه کرده است، مشاهده کند و روابط متقابل بخش های مختلف و چگونگی تأثیر تغییر هر قسمت در کل سازمان را پیش بینی نماید.مهارت های ادراکی توانایی تحلیل موقعیت و تعیین ریشه مسائل را به مدیر می دهد.مدیران عالی باید بیشترین مهارت را در این زمینه از سایر سطوح مدیریت دارا باشند.

2-مهارت های انسانی

این مهارت به مدیر امکان می دهد که با اشخاص در کنار آن ها، و با ارتباط مؤثر با گروه ها کار کند.مدیران در تمام سطوح به این مهارت نیاز دارند، چون آنان برای نیل به اهداف سازمان به اشخاص داخل و خارج سازمان وابسته اند.

3-مهارت های فنی

این مهارت ها یعنی توانایی به کار بردن ابزار، شیوه ها و دانش مورد نیاز برای اجرای زمینه تخصصی، جراحان، مهندسان و حسابداران همگی دارای مهارت های مربوط به زمینه های تخصصی خود می باشند.مدیران عملیاتی یا خط اول خصوصاً به این مهارت بیشتر از سایر سطوح مدیریت نیازمند می باشند.

وظایف و نقش های مدیر

وظایف مدیر: هر مدیر موفقی باید چهار وظیفه اساسی مدیریت را اجرا کند: برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل.این وظیفه ها با هم ارتباط متقابل دارند و بیشتر مدیران آنها را همزمان اجرا می کنند تا بتوانند به اهداف سازمان نایل شوند.

نقش های مدیر : مدیران چهار وظیفه اصلی خود را با بازی کردن نقش های مختلف اجرا می کنند و نقش عبارت از رفتاری هست که از شخص که پستی را اشغال کرده هست انتظار می رود.هنری میتزبرگ تحقیق وسیعی در مورد نقش های مدیران انجام داده و خلاصه نظریه ایشان به شرح زیر هست :

انواع سبک مدیریت

1-نقش های ارتباطی

در این نقش که از مهم ترین و آسان ترین نقش مدیریت هست :

الف- نقش تشریفاتی: مدیر وظایف تشریفاتی را به عنوان مقام مسئول سازمان اجرا می کند مدیری که در جشن عروسی زیردستان خود شرکت می کند، شهرداری که کلید شهر را به قهرمان ملی تقدیم می دارد و … شرکت مدیر در چنین مراسمی تصویر موفقیت آمیز از سازمان در اذهان ایجاد می کند.

ب- نقش رهبری: شامل مسئولیت هدایت و هماهنگی فعالیت های زیردستان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی هست.

ج- نقش رابط: این نقش مربوط به ارتباط مدیر با اعضای هیأت مدیره و اشخاص خارج از سازمان هست که جلب حمایت آنان در موفقیت سازمان تأثیری بسزا خواهد داشت.مثل ارباب رجوع مقام های رسمی دولتی، مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه.

2-نقش های اطلاعاتی

الف- نقش ارزیاب : این نقش شامل جستجو کردن، دریافت کردن و انتخاب اطلاعات هست.مدیران به طور جدی اطلاعات مفید و مورد نیاز را از داخل و خارج سازمان جمع آوری می کنند.

ب- نقش سخنگو : در نقش سخنگویی، مدیران اطلاعات را به اشخاص خارج از سازمان، خصوصاً مقام های بالاتر، سیاستمداران و … منتقل می کنند. در اجرای این نقش مدیران ممکن هست در داخل سازمان صحبت کنند یا سازمان را به مشتریان و طرف قرارداد، مقام ها و … معرفی نمایند.

ج- نقش توزیع کننده : در این نقش مدیران اطلاعات مهم را بین زیردستانشان توزیع می کنند.مسئولیت مدیر ایجاب می کند که مطمئن گردد زیردستان اطلاعات مورد نیاز خود را برای اجرای وظایف شان در اختیار دارند.

3-نقش های تصمیم گیری

الف- نقش نوآور : مدیران زمانی این نقش را بازی می کنند که طرح جدیدی را آغاز کنند، به تغییر و اصلاح سازمان شان اقدام نمایند.

ب- نقش آشوب زدایی : امور هیچ سازمانی همیشه آرام نیست.هنگام بروز مشکلاتی از قبیل اعتصاب کارگری، ورشکستگی عرضه کنندگان و … از مدیر انتظار می رود با اتخاذ تصمیمات غیر معمول راه حل های مناسبی را بیابد.

ج- نقش تخصیص دهنده منابع : هر مدیری با تعدادی اهداف، مسائل و نیازهای انسانی مواجه هست.تمام آن ها برای استفاده از وقت و منابع ایشان با هم رقابت می کنند.از آن جا که این منابع محدودند، هر مدیری باید بین اهداف و نیازها تعادل برقرار کند.

د-نقش مذاکره کننده : مدیران بخش مهمی از اوقات خود را به مذاکره اختصاص می دهند، زیرا فقط آنان واجد آگاهی و اختیاری می باشند که این نقش به آن نیاز دارد.برخی از این مذاکرات با خارج از سازمان هست.

شما می توانید برای خواندن مقاله ی کسب درآمد پرسود از طریق پرورش گیاهان دارویی مقاله ای را که قبلا در این رابطه منتشر کرده ایم مطالعه بفرمایید.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته آشنایی کامل با انواع سازمان و انواع مدیریت که خوب هست بدانید اولین بار در آکادمی دکتر صادقی نیا.

google rating | reviews
4. ستاره - بازنگری سردبیر
citizenryco.ir logo « خبرنگار: حسین رفیعی »

citizenryco.ir logo کد خبر: « 127749 »

citizenryco.ir logo بازدیدها: 8175 2 هفته پیش

« پیشنهاد ویژه برای شما »
سلام و عرض ادب ❤️ خدمت شما هم وطن محترم، قطعا شما نیز به کسب درآمد فوق العاده از اینترنت نیاز خواهید داشت ...

شما می توانید 30 تا 50 میلیون تومان در ماه، از اینترنت درآمد داشته باشید و شغل رویایی خودتان را بسازید ...

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی بنر زیر کلیک بفرمایید :