سلام و ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما هم وطنان محترم؛ فرم زیر جهت ثبت اطلاعات شما در دیتابیس شرکت شهروندان طراحی شده است.

لذا خواهشمند هستیم که به تمامی موارد پاسخگو بوده و در صورت عدم آشنایی با مورد یا موارد خاصی، از کارشناسان ما سوال فرمایید.

از آنجایی که هیچکدام از موارد زیر قابل ویرایش نیستند، لطفا پیش از کلیک بر روی دکمه ثبت اطلاعات، چند مرتبه پاسخ ها را بررسی فرمایید.

فرم ثبت اطلاعات جهت استخدام در شرکت شهروندان

پیش از تکمیل فرم استخدام، می توانید با کلیک بر روی صفحه بازاریابی شرکت شهروندان، از آخرین روش های بازاریابی شرکت شهروندان و همچنین ماهیت کار بازاریابان به طور کامل آگاه شوید.

    یک نکته مهم …

    عدم پذیرش در بررسی فرم استخدام شرکت شهروندان، به معنای ضعیف بودن شما نیست، بلکه این فقط یک ارزیابی از سمت ماست؛ شما فوق العاده ترین ورژن خودتان هستید پس دوباره ادامه دهید …

    شما با پر کردن فرم زیر، یعنی آیین نامه پرسنلی شرکت شهروندان که مندرج در صفحه استخدام شرکت شهروندان می باشد را مطالعه نموده و تمامی مفاد این آیین نامه را قبول کرده اید.