فیلم‌نتدر فیلم‌نت، هر روز تلاش می‌کنیم تا به اهداف بزرگ‌تری دست پیدا کنیم. سال 93، زمانی که مفهوم VOD چیزی بیش از یک رویا نبود، سفرمان را آغاز کردیم. پایه‌گذاران مجموعه رویای ساخت و ارائۀ سرویسی را داشتند که با استفاده از آن تمام مردم ایران از هر منطقۀ جغرافیایی و در هر زمان قادر به تماشای محتوای موردنظر خود باشند.با وجود تمام سختی‌ها توانستیم این سرویس را طراحی و اجرا کنیم و نظاره‌گر رویایی باشیم که به آرامی به حقیقت تبدیل می‌شود.

تیم ما هر روز بزرگ و بزرگ‌تر شد و رویای‌مان نزدیکتر به واقعیت. در این مسیر چالش های بسیاری سر راه‌مان بود؛ از تاسیس اولین دفتر مرکزی گرفته تا محکم کردن جای پای‌مان در بازار به عنوان اولین پلتفرم رسمی VOD در ایران.

امروز با گذشت چندین سال از روزهای آغازین فعالیت‌مان، بار دیگر به مسیر پیش رو می اندیشیم. با تجربه‌هایی که در این راه کسب کردیم، چابک تر شده‌ایم و در حال بازسازی سازمان، انتخاب دقیق شرکای خود و ساخت مجموعه‌ای مستحکم از استعدادها، توانایی‌ها، هنرمندان و ارزش‌ها هستیم. ما اینجاییم تا آینده‌ای جدید برای این صنعت رقم بزنیم و ارائه‌دهندۀ کیفیت حقیقی، شور و اشتیاق و چشم‌اندازی جذاب برای کاربران، همکاران و شرکای‌مان باشیم.